Magazyn on-line

Ogólne warunki sprzedaży

pl en de fr ru
Telefon kontaktowy   Dział handlowy: +48 577 940 777 | +48 507 422 721
Biuro obsługi klienta: +48 577 940 775
  Facebook
Telefon kontaktowy  

Dział handlowy:
+48 577 940 777
+48 507 422 721

  Facebook

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Pomoc, gdzie znajdą Państwo między innymi opis szerokich zastosowań produktów oferowanych przez naszą firmę. W dziale Pomocy umieściliśmy również informację o parametrach technicznych oferowanych przez nas stali. Dowiecie się Państwo jak wytrzymała na działania chemiczne oraz temperaturowe jest stal oferowana przez firmę SecondGrade.

Obok zastosowań i parametrów technicznych, znajduje się kilka porad odnośnie czyszczenia i pielęgnacji stali.

 1. Kalkulator mas
 2. Zastosowanie stali
 3. Tabele gatunków

Kalkulator mas

Zastosowanie stali

Zastosowania oferowanej przez naszą firmę stali są bardzo szerokie.

Ferrytyczne stale nierdzewne

 • 1.4000 (410S) - charakterystyka: spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800ºC
  • Zastosowania: w przemyśle naftowym wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, wymienniki ciepła, rury krakingowe, niektóre urządzenia w przemyśle koksowniczym
 • 1.4016 430 - charakterystyka: trudno spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800ºC
  • Zastosowania: część urządzeń niespawalnych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego

Martenzytyczne stale nierdzewne

 • 1.4006 (410) - charakterystyka: spawalna
  • Zastosowanie: łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakrętki, śruby
 • 1.4021/1.4028 (420/420F) - charakterystyka: trudno spawalna, przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne
  • Zastosowanie: jak dla stali 410 w przypadku, gdy wymaga się większej twardości i wytrzymałości, np. wały śruby, dławnice, sprężyny, części maszyn i formy do odlewów pod ciśnieniem, część urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem)
 • 1.4031/1.4034 - charakterystyka: niespawalna
  • Zastosowanie: na narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne

Austenityczne stale nierdzewne

 • 1.4301 (304) - charakterystyka: spawalna, łatwa w obróbce, najczęściej stosowany gatunek kwasoodporny
  • Zastosowanie: zbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo, fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe, zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz
 • 1.4306 (304L) - charakterystyka: spawalna, o obniżonej zawartości węgla ograniczone wytrącanie węgliku podczas spawania, duża odporność na korozję w miejscach spawania, nie wymaga wyżarzania
  • Zastosowanie: w środowiskach silnie utleniających takich jak kwas azotowy; wykładziny do lejów samowyładowczych do węgla, zbiorniki do rozpylania ciekłych nawozów sztucznych, zbiorniki magazynowe przecieru pomidorowego 1.4307 304L spawalna, o obniżonej zawartości węgla, podatna na tłoczenie głęboko tłoczne części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze
 • 1.4404 (316L) - charakterystyka: spawalna, o obniżonej zawartości węgla, dobra odporność na chlorki
  • Zastosowanie: zbiorniki do białego wina, przemysł browarniczy, papierniczy, medyczny, kwasów tłuszczowych, przy produkcji związków kwasu octowego, przy produkcji brandy, do wyrobu części mających styczność z nawozami sztucznymi, kotły do gotowania keczupu, przemysł fosforanowy, wyposażenie do obróbki filmów, kominy, zbiorniki w stacjach zmiękczania wody, rury do drożdży; w środowisku morskim
 • 1.4571 (316Ti) - charakterystyka: spawalna, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną
  • Zastosowanie: w przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej – chłodnice, kondensatory, rurociągi, zbiorniki; w przemyśle spożywczym, celulozowym, farmaceutycznym
 • 1.4541 (321) - charakterystyka: spawalna, podobna do AISI 304, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną
  • Zastosowanie: pierścienie ślizgowe, rury wydechowe do samolotów, obudowy bojlerów, grzejniki kabinowe, rury doprowadzające powietrze do gaźnika, kolektory wydechowe spalin, ścianki przeciwpożarowe, kotły zawiesinowe, elementy grzejne pieców, części silników odrzutowych, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących
 • 1.4539 (904L) - charakterystyka: spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloru
  • Zastosowanie: w przemyśle chemicznym, w produkcji nawozów sztucznych, w hutnictwie na wanny i kosze do trawienia, w przemyśle celulozowo papierniczym, w przemyśle włókien sztucznych, w rafineriach i zakładach petrochemicznych, w przemyśle atomowym, w urządzeniach jądrowych, w produkcji materiałów wybuchowych, w częściach aparatury medycznej i przemyśle farmaceutycznym (elementy aparatury pomiarowej), w urządzeniach okrętowych

Ferrytyczne stale żaroodporne

 • 1.4724 - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC; wysoka odporność na działanie gazów zawierających związki siarki odporna do 950ºC
  • Zastosowanie: mało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki, rury do pieców przemysłowych, szyny, kołpaki, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych
 • 1.4742 - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC, odporna do 1050ºC
  • Zastosowanie: części nośne i szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych w zastosowaniach, w których nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach
 • 1.4762 (446) - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące odporna do 1200ºC
  • Zastosowanie: mało obciążone mechanicznie części maszyn, piece przemysłowe, wymienniki ciepła, narzędzia i formy

Austenityczne stale żaroodporne

 • 1.4828 (309) - charakterystyka: spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1050°C
  • Zastosowanie: na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, obciążone mechanicznie części pieców, kotłów parowych i urządzeń przemysłowych (kołpaki, części przenośników transporterów i innych pracujących w wysokich temperaturach)
 • 1.4841 (310/314) - charakterystyka: spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1150ºC.
  • Zastosowanie: na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, urządzenia do konwersji metanu, pirolizy gazów, w urządzeniach przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, transportery w piecach i inne części pracujące w wysokich temperaturach
 • rezentujemy Państwu informacje na temat wytrzymałości naszych produktów.
 • Poniżej znajduje się tabela odporności chemicznej stali.

Tabele gatunków

Kalkulator mas

Zastosowanie stali

Zastosowania oferowanej przez naszą firmę stali są bardzo szerokie.

Ferrytyczne stale nierdzewne

 • 1.4000 (410S) - charakterystyka: spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800ºC
  • Zastosowania: w przemyśle naftowym wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, wymienniki ciepła, rury krakingowe, niektóre urządzenia w przemyśle koksowniczym
 • 1.4016 430 - charakterystyka: trudno spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800ºC
  • Zastosowania: część urządzeń niespawalnych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego

Martenzytyczne stale nierdzewne

 • 1.4006 (410) - charakterystyka: spawalna
  • Zastosowanie: łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakrętki, śruby
 • 1.4021/1.4028 (420/420F) - charakterystyka: trudno spawalna, przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne
  • Zastosowanie: jak dla stali 410 w przypadku, gdy wymaga się większej twardości i wytrzymałości, np. wały śruby, dławnice, sprężyny, części maszyn i formy do odlewów pod ciśnieniem, część urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem)
 • 1.4031/1.4034 - charakterystyka: niespawalna
  • Zastosowanie: na narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne

Austenityczne stale nierdzewne

 • 1.4301 (304) - charakterystyka: spawalna, łatwa w obróbce, najczęściej stosowany gatunek kwasoodporny
  • Zastosowanie: zbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo, fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe, zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz
 • 1.4306 (304L) - charakterystyka: spawalna, o obniżonej zawartości węgla ograniczone wytrącanie węgliku podczas spawania, duża odporność na korozję w miejscach spawania, nie wymaga wyżarzania
  • Zastosowanie: w środowiskach silnie utleniających takich jak kwas azotowy; wykładziny do lejów samowyładowczych do węgla, zbiorniki do rozpylania ciekłych nawozów sztucznych, zbiorniki magazynowe przecieru pomidorowego 1.4307 304L spawalna, o obniżonej zawartości węgla, podatna na tłoczenie głęboko tłoczne części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze
 • 1.4404 (316L) - charakterystyka: spawalna, o obniżonej zawartości węgla, dobra odporność na chlorki
  • Zastosowanie: zbiorniki do białego wina, przemysł browarniczy, papierniczy, medyczny, kwasów tłuszczowych, przy produkcji związków kwasu octowego, przy produkcji brandy, do wyrobu części mających styczność z nawozami sztucznymi, kotły do gotowania keczupu, przemysł fosforanowy, wyposażenie do obróbki filmów, kominy, zbiorniki w stacjach zmiękczania wody, rury do drożdży; w środowisku morskim
 • 1.4571 (316Ti) - charakterystyka: spawalna, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną
  • Zastosowanie: w przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej – chłodnice, kondensatory, rurociągi, zbiorniki; w przemyśle spożywczym, celulozowym, farmaceutycznym
 • 1.4541 (321) - charakterystyka: spawalna, podobna do AISI 304, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną
  • Zastosowanie: pierścienie ślizgowe, rury wydechowe do samolotów, obudowy bojlerów, grzejniki kabinowe, rury doprowadzające powietrze do gaźnika, kolektory wydechowe spalin, ścianki przeciwpożarowe, kotły zawiesinowe, elementy grzejne pieców, części silników odrzutowych, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących
 • 1.4539 (904L) - charakterystyka: spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloru
  • Zastosowanie: w przemyśle chemicznym, w produkcji nawozów sztucznych, w hutnictwie na wanny i kosze do trawienia, w przemyśle celulozowo papierniczym, w przemyśle włókien sztucznych, w rafineriach i zakładach petrochemicznych, w przemyśle atomowym, w urządzeniach jądrowych, w produkcji materiałów wybuchowych, w częściach aparatury medycznej i przemyśle farmaceutycznym (elementy aparatury pomiarowej), w urządzeniach okrętowych

Ferrytyczne stale żaroodporne

 • 1.4724 - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC; wysoka odporność na działanie gazów zawierających związki siarki odporna do 950ºC
  • Zastosowanie: mało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki, rury do pieców przemysłowych, szyny, kołpaki, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych
 • 1.4742 - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC, odporna do 1050ºC
  • Zastosowanie: części nośne i szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych w zastosowaniach, w których nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach
 • 1.4762 (446) - charakterystyka: utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300ºC, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800ºC. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące odporna do 1200ºC
  • Zastosowanie: mało obciążone mechanicznie części maszyn, piece przemysłowe, wymienniki ciepła, narzędzia i formy

Austenityczne stale żaroodporne

 • 1.4828 (309) - charakterystyka: spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1050°C
  • Zastosowanie: na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, obciążone mechanicznie części pieców, kotłów parowych i urządzeń przemysłowych (kołpaki, części przenośników transporterów i innych pracujących w wysokich temperaturach)
 • 1.4841 (310/314) - charakterystyka: spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1150ºC.
  • Zastosowanie: na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, urządzenia do konwersji metanu, pirolizy gazów, w urządzeniach przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, transportery w piecach i inne części pracujące w wysokich temperaturach
 • rezentujemy Państwu informacje na temat wytrzymałości naszych produktów.
 • Poniżej znajduje się tabela odporności chemicznej stali.

Tabele gatunków

next
prev

Jesteś zainteresowany naszą oferta?
Zapraszamy do współpracy!

KontaktSkontaktuj się z naszym działem handlowym:

Sebastian GrabarczykSebastian Grabarczyk
tel.: +48 577 940 777
e-mail: s.grabarczyk@secondgrade.pl
Michal StolarskiMichal Stolarski
tel.: +48 507 422 721
e-mail: m.stolarski@secondgrade.pl

Dlaczego drugi gatunek?

 • 1
 • 2

Czym jest stal nierdzewna drugiego gatunku?

Stal nierdzewna drugiego gatunku (również znana jako stal wtórna) jest zawsze produkowana jako pierwszej jakości, ale może mieć obniżoną wartość z wielu powodów. Jedną z przyczyn może być to, że materiał ma wgniecenie lub może mieć rysę. Dany materiał mógł pozostawać w fabryce zbyt długo lub być może nie posiada certyfikatów. Kupujemy...

Czytaj więcej

Dlaczego drugi gatunek?

Główną zaletą nierdzewnej stali drugiego gatunku jest jej niższa cena. Jeśli porówna się ją ze stalą pierwszej jakości, ta drugiego gatunku sprzedawana jest ze sporym upustem. W firmie ARTPOL  zawsze staramy się doradzać naszym klientom podczas ich zakupów z pośród naszego asortymentu. Nasze porady dostosowujemy do celu w jakim nasi klienci zamierzają...

Czytaj więcej

Nasza oferta produktów drugiego gatunku

Nasz asortyment produktów drugiego gatunku obejmuje blachy, kręgi i kręgi taśmy ciętej. Posiadamy stałą ofertę produktów dostępnych w magazynach w szerokiej gamie wymiarów, grubości i wykończeń. Aby uzyskać dostęp do pełnego zestawienia produktów zapraszamy do odwiedzin  naszej strony internetowej   www.secondgrade.pl

Czytaj więcej

Jak do nas trafić?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.