Magazyn on-line
pl en de fr ru

Dział handlowy: +48 668 770 250 | +48 507 422 721 | Biuro obsługi klienta: +48 577 940 775

Dział handlowy: +48 668 770 250 | +48 507 422 721

Ogólna klauzula informacyjna

(Polityka prywatności dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych)

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w imieniu SECONDGRADE.PL z siedzibą: Mańkowo 37D, 09-411 Stara Biała, NIP: 7441821149, REGON: 38198586800000, nr KRS: 0000758235, tj. Administratora Pani / Pana danych osobowych, niniejszym informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wykonania umowy lub ewentualnie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu/celach:
  a) realizacji umowy;
  b) wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator przeprowadził audyt ochrony danych osobowych oraz wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające należytą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, nie dłużej niż wynika to z w/w przepisów.
 5. Informuję, iż przysługują Panu / Pani prawa:
  a) dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich odpisów / kopii;
  b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
      § dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      § osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      § osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
      § dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      § dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób niezgody z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zawartą umową.
 6. Podanie danych osobowych celem wykonania umowy jest dobrowolne, ale konieczne dla wywiązania się z obowiązków Administratora.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w każdym czasie przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed cofnięciem zgody.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną, pisząc na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Administrator informuje, iż na terenie stacji benzynowej korzysta z monitoringu przemysłowego, który prowadzony jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i ochrony mienia pracowników i klientów oraz wszelkich osób trzecich. Infrastruktura służąca do prowadzenia monitoringu zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych, nagrania zaś kasowane są po 30 dniach od daty zapisu, chyba że ich zabezpieczenie jest niezbędne dla realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa. Monitoringiem objęte są obszary na zewnątrz stacji (wjazd/wyjazd, dystrybutory) oraz wnętrze stacji, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych ściśle do użytku prywatnego (np. toalety).
 12. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie wówczas, gdy wynika to z w/w/ przepisów prawa (np. na żądanie Policji, Prokuratury, sądów) lub gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania działalności Administratora (np. korzystanie z usług księgowych, prawnych).
 13. Administrator oświadcza, iż na terenie stacji benzynowej oraz we wszelkich miejscach, gdzie przechowywane są dane osobowe, stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie miejsca, w których znajdują się jakiekolwiek dane osobowe, są miejscami odpornymi na zalanie, zniszczenie czy utratę danych.

Artur Lewandowski
Prezes Zarządu

O firmie

Firma Secondgrade.pl została stworzona z myślą o dystrybucji blach nierdzewnych w tzw. II gatunku. Jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja, o czym świadczy wciąż rosnąca ilość zadowolonych klientów. Obecnie posiadamy największy magazyn materiałów drugiego gatunku w Polsce. Produkty te charakteryzują się m.in. zmianami powierzchniowymi w postaci rys lub zacieków, które z reguły łatwo można usunąć. Drugi gatunek to także inne formaty niż standardowe oraz materiały z błędami produkcyjnymi, jak uszkodzenia powstałe podczas polerowania, szlifowania lub cięcia bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

Czytaj dalej

Kontakt

SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.
09-411 Biała
Mańkowo 37 D
NIP: 7441821149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Secondgrade. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.